Privacy

Privacy

Dit is het Privacy Statement van U-Boat Worx B.V. (“U-Boat Worx”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Franse Akker 9, 4824 AL BREDA.

Deze Privacy Statement geeft u informatie over de manier waarop U-Boat Worx omgaat met persoonsgegevens die via onze website www.uboat.work worden verkregen.

U-Boat Worx respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer u via deze website reageerd op vacatures van U-Boat Worx vragen we u om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, functie en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door de afdeling marketing en/of recruitment opgeslagen in het systeem van U-Boat Worx.

De relevante wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens door U-Boat Worx zijn: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens (artikel 6.1 sub a AVG), de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6.1 sub b AVG) of de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van U-Boat Worx (artikel 6.1. sub f AVG). Deze laatste grondslag is met name van belang indien er direct marketing activiteiten uitgevoerd worden.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door U-Boat Worx. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit is toegestaan op basis van de wettelijke regeling of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden door U-Boat Worx binnen het territorium van de Europese Unie opgeslagen en zullen niet worden geëxporteerd, tenzij dit is toegestaan op basis van de wettelijke regeling.

U-Boat Worx bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt en in ieder geval niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een sollicitatie dan bewaren wij uw gegevens voor maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Om u op een later tijdstip te kunnen benaderen voor interessante vacatures binnen U-Boat Worx, vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer te mogen bewaren dan de standaard bewaartermijn van 4 weken. Met uw toestemming zullen wij uw gegevens één jaar bewaren na afronding van de sollicitatieprocedure.

U-Boat Worx behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement.

 

Over U-Boat Worx

U-Boat Worx is een Nederlands bedrijf, opgericht in 2005, door Bert Houtman. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en verkopen van duikboten voor 1 tot 11 personen. Deze minionderzeeërs worden gebouwd voor dieptes van 100 tot wel 3.000 meter en kenmerken zich door het kleine formaat, het lage gewicht en de innovatieve techniek. De duikboten gebruiken de nieuwste technologische-ontwikkelingen om klanten te voorzien van de veiligste en best presterende duikboten.

Lees verder